O firmie
 • Dokumentacje
  Dokumentacje

  Opracowanie strategii informatyzacji i programów budowy społeczeństwa informacyjnego gmin, miast i województw. Modelowanie procesów biznesowych w notacjach BPMN i UML. Wykonanie dokumentacji koncepcyjnych i technicznych. Opracowanie i wdrożenie polityk bezpieczeństwa i polityk rachunkowości. Kompleksowe przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych, w tym SIWZ i OPZ z obsługą prawną.

 • Audyty i analizy
  Audyty i analizy

  Prowadzenie kompleksowych inwentaryzacji zasobów IT dla JST i podległych Jednostek Organizacyjnych. Analizy kosztów funkcjonowania IT. Audyty realizacyjne. Audyty powykonawcze. Diagnozy interesariuszy. Weryfikacja wskaźników projektów.

 • Fundusze UE
  Fundusze UE

  Pozyskiwanie funduszy z UE na realizację projektów informatycznych w Jednostkach administracji publicznej. Przygotowanie studiów wykonalności. Przygotowanie analiz finansowych, technicznych i organizacyjnych. Zarządzanie projektami informatycznymi zgodnie z metodyką Prince 2. Doradztwo w zakresie zamówień publicznych.

 • Szkolenia
  Szkolenia

  Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa IT. Szkolenia z zakresu wdrożenia i budowy e-usług. Szkolenia z modelowania procesów biznesowych.

Misją firmy jest skuteczne i efektywne wspomaganie procesów zarządczych związanych z przygotowaniem i realizowaniem projektów IT dla administracji publicznej.

Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o. (CDiAP) jest firmą świadczącą usługi konsultingowe z zakresu IT i zarządzania. Naszym strategicznym kierunkiem działania jest wspomaganie procesów zarządczych związanych z przygotowaniem i realizowaniem projektów informatycznych dla administracji publicznej. Naszym największym atutem są zasoby kadrowe, tj. wysokowyspecjalizowany, kompetentny, zaangażowany i doświadczony zespół ekspertów i konsultantów (wysokie kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie w branży doradczej i bogata lista referencyjna kilkudziesięciu projektów). 

Przygotowywaliśmy strategie, koncepcje, studia wykonalności i projekty, które uzyskały dofinansowanie i zostały rozliczone lub są w trakcie oceny (ponad 50 projektów o łącznej wartości ponad 220 mln zł) z zakresu m.in: e-usług (26); SIP (11); EOD (12); ZSI (11) i innych (w tym również projekty infrastrukturalne, o dużym nasileniu innowacyjnością, a także o charakterze badawczo-rozwojowym).

Do każdego Projektu podchodzimy indywidualnie („szyjemy na miarę”; nie podchodzimy do projektów rutynowo, czy matrycowo). Działamy skutecznie na rynku od 2003 roku.

Korzystamy z najlepszych praktyk i metodyk w zakresie realizacji projektów (Prince 2; Lean Management).