Analizy ryzyk realizowanych zadań i celów

Inwentaryzacje zasobów IT

Sprzęt i oprogramowanie, czyli ogólnie ujmując zasoby IT każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), powinny być szczegółowo opracowane, skatalogowane, natomiast wiedza na ich temat ogólnie dostępna. W tym celu warto wesprzeć się usługami specjalistycznej firmy, która profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem kompleksowej inwentaryzacji JST wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
Nasi specjaliści zajmują się przygotowywaniem dedykowanej indywidualnemu klientowi bazy danych łącznie z narzędziami informatycznymi, do której spływają zbierane podczas inwentaryzacji informacje, a następnie są one opracowywane. Warto zauważyć, iż powierzenie przeprowadzania okresowych audytów zewnętrznych firmie, która na co dzień zajmuje się taką inwentaryzacją i opracowywaniem danych jest posunięciem, dzięki któremu można łatwo zaoszczędzić czas pracowników.

Analizy kosztów funkcjonowania IT 

Skuteczne zarządzanie kosztami we wszystkich jednostkach zlokalizowanych na terenie danej JST musi zostać oparte na rzetelnej wiedzy w tym zakresie. Dlatego każdy proces poszukiwania oszczędności powinno się rozpocząć od gruntownej inwentaryzacji rozwiązań IT i realizowanych przez jednostkę publiczną usług. Stworzenie takiego opracowania, zawierającego szczegółowe informacje z inwentaryzacji sprzętu czy oprogramowania pozwoli Państwu zorientować się w rzeczywistych potrzebach i możliwościach posiadanej infrastruktury informatycznej. Specjaliści z Naszej firmy zajmą się analizą kosztów funkcjonowania całej infrastruktury i wszystkich usług IT w Państwa JST, abyście mogli dowiedzieć się kto i w jakim zakresie tak naprawdę wykorzystuje IT, a co najważniejsze: za jaką cenę i czy istnieją jakieś obszary do ewentualnej optymalizacji wspomnianych kosztów.

Audyty realizacyjne

Nasza firma przeprowadzi dla Państwa audyt zewnętrzny w trakcie realizacji przez Państwa projektu. Nasi specjaliści przeanalizują i ocenią zaawansowanie prac, a następnie będą mogli doradzić zmiany, które byłyby dla Państwa JST najkorzystniejsze. Usługę audytu kierujemy nie tylko do projektów realizowanych zgodnie z umową, lecz także projektom źle zarządzanym czy zagrożonym, w ramach których nasza firma dokładnie przyjrzy się procesom zarządczym w projekcie, jak i tym wytwórczym. Naszym zadaniem jest zarówno analiza zrealizowanych już etapów, utrudnień i ryzyk w realizacji kolejnych, jak i konsultacji z zespołem wdrożeniowym opracowanych szczegółowych wymagań i specyfikacji. Uważamy, że wcześniej zauważone problemy i szybka reakcja na zdiagnozowane ryzyka mogą skutkować docelowo niższym kosztem całej inwestycji. Celem przeprowadzanego audytu jest uzyskanie zapewnienia, że projekt realizowany jest zgodnie z umową i wnioskiem. Dowodem przeprowadzonego audytu wystawiana jest dla Państwa opinia w tym zakresie.

Audyty powykonawcze

Proponujemy Państwu audyt powykonawczy, czyli ostateczną weryfikację odpowiadając na pytania: „czy wszystkie cele projektu zostały zrealizowane?”, „czy przebieg projektu był prawidłowy?”. Audyt taki sprawdza autentyczność czy docelowy produkt projektu jest w rzeczywistości tym produktem, którego oczekiwał klient. Wynik takiej analizy nie mogą już niestety wpłynąć na poprawę efektywności projektu, ale jest podstawą do wyciągnięcia wniosków, które mogą przyczynić się do poprawy wykonania innych projektów w przyszłości. W wyniku audytu powykonawczego formułowane są założenia do programu ewaluacyjno-rozwojowego projektu w zakresie organizacyjnym, technicznym i prawnym.

Diagnozy interesariuszy

Na Państwa życzenie Nasza firma przeprowadzić może szczegółowo diagnozę interesariuszy, która pozwoli na dokładne określenie jaka i jak duża grupa interesariuszy byłaby potencjalnie zainteresowana np. elektroniczną usługą wprowadzoną w przyszłości przez Państwa jednostkę publiczną. Szczegółowe zbadanie potrzeb społeczeństwa, pozwoli zrozumieć i dobrze zaplanować działania projektowe. Diagnoza taka jest następnie opracowywana przez Naszych specjalistów, a wyniki i wnioski końcowe są przekazywane do Państwa Jednostki. Należy podkreślić, że diagnozy interesariuszy coraz częściej stanowią niezbędny załącznik dokumentacji aplikacyjnej przy złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy UE.

Weryfikacja wskaźników projektów

Weryfikacja wskaźników projektów, jest niezbędnym elementem zarządzania projektem i powinna być wykonana zarówno w końcowej fazie przed wnioskiem o płatność końcową albo w trakcie realizacji projektu. Działanie takie może zapewnić niwelacje ryzyka nieprawidłowej realizacji i konieczności zwrotu części dofinansowania.