Klienci

Naszym klientem strategicznym jest Miasto Zabrze, dla którego wykonaliśmy analizy i diagnozy niezbędne do opracowania:

  • Programu Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze (na lata 2009 – 2013)
  • e-Zabrze - Strategia Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze do roku 2020

Urząd Miejski w Zabrzu za konsekwentną realizację strategii e-Zabrze stał się kilkukrotnym laureatem tytułu Lidera Informatyzacji w Administracji Publicznej oraz uzyskał następujące nagrody i wyróżnienia:

  • „Złota@2011 - „Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji”  w 2011 r.
  • „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju” w 2012 r.
  • „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju” w 2012 r.
  • „Lider Informatyki” w 2013 r.
  • Wyróżnienie „Lider miejskich innowacji” w 2015 r.

Konsultanci CDiAP świadczyli również usługi m.in. dla następujących jednostek samorządu terytorialnego: