Informacje prawne

Warunki korzystania ze strony CDiAP.pl

Niniejsza strona internetowa jest własnością spółki Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych Spółka z o.o, zwanej dalej CDiAP, z siedzibą we Włocławku przy ulicy Wilgi 5/1a. Nasza witryna internetowa ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat spółki CDiAP i jej usług.

Jeśli otwierasz i przeglądasz jakąkolwiek stronę internetową CDiAP, akceptujesz tym samym wszelkie ograniczenia i warunki korzystania z niej podane poniżej. Prosimy nie korzystać z tej strony, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki użytkowania serwisu.

Informacje i dane dostępne na stronach internetowych CDiAP są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią podstaw do relacji prawnie wiążących lub ustanowienia takich relacji, np. oferta świadczenia usługi lub oferta sprzedaży jakichkolwiek produktów, o ile zostały w taki sposób przedstawione.


Odpowiedzialność

Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej CDiAP.pl zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, celem zapewnienia aktualności i ścisłości danych. Jednakże CDiAP nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania ze stron internetowych oraz ich zawartości, w szczególności nie odpowiada za dokładność, ścisłość i kompletność informacji. CDiAP zastrzega sobie również prawo do zmiany w każdym czasie i na różne sposoby co do treści na niniejszych stronach internetowych, niezależnie od przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zatem osoby wykorzystujące opublikowaną zawartość czynią to na własną odpowiedzialność.

Powyższe oświadczenie obowiązuje również w odniesieniu do wszystkich zawartych w naszym serwisie linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.


Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia i grafika podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania.

Wszystkie zamieszczone loga, znaki towarowe i handlowe stanowią własność ich właścicieli i są prawnie chronione. Ich umieszczenie ma jedynie charakter informacyjny.

Spółka CDiAP zastrzega sobie prawo do ścigania wszelkich czynów naruszających jej prawa własności intelektualnej, nie wyłączając postępowania karnego.


Pliki Cookies

W związku z udostępnianiem zawartości strony CDiAP.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. W ramach witryny CDiAP.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Wyłączenie używania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony.

Więcej informacji o plikach Cookies...