Przetargi

Data publikacji: 05.09.2019

Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur, działając w porozumieniu z Partnerami Projektu, ogłasza przetarg nieograniczony, poniżej 221 000 EUR, na realizację zamówienia pt.: "„Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury dla 5 partnerów projektu Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”.

Poniżej znajdują się odesłania niezbędne do pobrania całości dokumentacji umożliwiającej złożenie prawidłowej oferty.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - LINK
Załączniki do SIWZ - LINK
Opis Przedmiotu Zamówienia - LINK


Dodano dnia: 13.09.2019
W związku z odpowiedziami na zapytania oferentów, które wymagają szczegółowych uzgodnień z Partnerami Projektu, niniejszym informujemy, że termin składania ofert został przesunięty na dzień 18 września (środa). Pozostałe zapisy SIWZ I OPZ oraz załączników pozostają be zmian.


Dodano dnia 16.09.2019
Odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury dla 5 partnerów projektu Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP - LINK


Dodano dnia 18.09.2019
Odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury dla 5 partnerów projektu Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP - LINK

Projekt akcesoryjnej umowy o przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury dla 5 partnerów projektu Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP - załącznik do SIWZ - LINK

Wersja edytowalna załączników do SIWZ - LINK


Dodano dnia 19.09.2019
Odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury dla 5 partnerów projektu Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP - LINK


Dodano dnia 23.09.2019
Informujemy że w dniu 23 września br. w siedzibie Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie w wyniku zakończenia postępowania wyłoniono do realizacji ofertę złożoną przez Asseco Data Systems SA, Biuro w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, które złożyło ofertę na kwotę 640.458,54 zł
Informację o wyborze oferty przesłano do wszystkich uczestników postępowania.