Standaryzacja Polityki Rachunkowości (SPR)

System SPR (Standaryzacja Polityk Rachunkowości) – służy do wspomagania elektronicznego procesu standaryzacji i prowadzenia polityk rachunkowości w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591).

Główni interesariusze rozwiązania:

 • Organy JST
 • Kierownicy jednostek
 • Dyrektorzy komórek organizacyjnych
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Główni księgowi

System SPR w znacznym stopniu usprawnia organizację pracy audytów wewnętrznych, przedstawicieli komórek kontrolujących i nadzorujących dokumentację PR, skarbników JST. Został wdrożony i funkcjonuje w 3 miastach na prawach powiatu w 219 jednostkach organizacyjnych.
System SPR działa w formie usługi SaaS (czyli modelu udostępniania oprogramowania jako usługi w chmurze prywatnej) co przekłada się na brak potrzeby ze strony Zamawiającego inwestycji w kosztowne rozwiązania serwerowe oraz brak konieczności angażowania swoich pracowników w bieżące utrzymanie i aktualizację systemu. System pracuje na każdym urządzeniu komputerowym i mobilnym posiadającym dostęp do Internetu i nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych komponentów.

System został stworzony w 2018 roku z uwzględnieniem przepisów RODO i KRI i od tego czasu jest ciągle rozbudowywany w zależności od zgłaszanych potrzeb użytkowników ( w tej chwili to ponad 4 tys. kont / 200 operatorów zarządzających). Gwarantuje również pełną rozliczalność operacji wykonywanych przez jego użytkowników
Po wdrożeniu system zapewnia automatyczne generowanie Polityk Rachunkowości (PR) po indywidualnej konfiguracji przez operatorów SPR. Zarządzanie, konfiguracja i administracja systemu może być wykonana zarówno bezpośrednio przez przeszkolonych głównych księgowych /operatorów lub pracowników spółki w ramach usług technicznych.

System SPR zapewnia kompleksowe narzędzia do monitorowania, aktualizowania i dostosowania wszystkich PR w celu zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kluczowym elementem Systemu jest wbudowany zestaw innowacyjnych procedur optymalizujących procesy zarządcze oparte na notacji BPMN wraz z autorskimi rozwiązaniami mapowania ról do pełnionych funkcji. Dzięki takim rozwiązaniom jest możliwe dokładne opisanie czynności procesowych wykonywanych przez użytkowników systemu wraz z możliwością ich ciągłego usprawnia i doskonalenia.

 

Funkcjonalności systemu:

 1. Kokpit do zarządzania dokumentacją polityki rachunkowości (PR) wraz z automatyczną kontrolą zgodności wdrożonej wersji dokumentu z najnowszym opublikowanym wzorcem.
 2. Indywidualna konfiguracja parametrów dokumentacji polityki rachunkowości (PR) poprzez formularze dla każdej jednostki organizacyjnej.
 3. Generowanie zredagowanych automatycznie dokumentów PR w plikach PDF (z zakładkami i spisem treści umożliwiającymi wygodną nawigację).
 4. Automatyczny raport dla koordynatora JST o z poziomu wdrożenia wzorcowych dokumentów przez jednostki organizacyjne oraz kontrola spójności dokumentacji z przyjętym standardem PR.
 5. Generowanie automatycznych statystyk stanu standaryzacji PR na poziomie JST.
 6. Podgląd bieżących PR jednostek przez uprawnione komórki organizacyjne urzędu miasta/gminy/starostwa.
 7. Automatyczne raportowanie stanu zapoznania z poszczególnymi elementami dokumentacji PR przez uprawnionych pracowników jednostek.
 8. Wewnętrzne forum dyskusyjne zapewniające elektroniczne konsultacje dokumentacji PR.
 9. Komunikaty dla kadry zarządzającej PR oraz udostępnianie aktualnych PR dla pracowników jednostek organizacyjnych.
 10. Zachowanie pełnej historii zmian dokumentacji.
 11. Pełną rozliczalność wszystkich operacji wykonywanych w systemie zgodnie z RODO i KRI.
 12. Praca w przeglądarce internetowej na dowolnym urządzeniu komputerowym i mobilnym (w tym tablet, telefon komórkowy ).

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu w JST:

 1. Automatyzacja procesu aktualizacji i dostosowania do aktualnych norm prawnych Polityk Rachunkowości w JST.
 2. Znacząca poprawa dojrzałości kontroli zarządczej w JST i podległych jednostkach.
 3. Podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania procesowego finansami.
 4. Redukcja kosztów związanych z bieżącym audytowaniem i weryfikowaniem zgodności PR z bieżącymi przepisami prawnymi (szacowany zwrot wdrożenia systemu max. 2 lata).
 5. Wdrożenie narzędzi zapewniających szybką komunikację.
 6. Szybka weryfikacja poprawności i spójności wdrożonej dokumentacji PR.
 7. Usprawnienie wdrożenia / modernizacji zintegrowanych systemów finansowo-księgowych JST.
 8. Wsparcie procesów audytowych w zakresie dokumentacji polityk rachunkowości.

 

Mikrogranty (Giełda Miejskich Technologii):

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym produktem istnieje również opcja przetestowania go za darmo poprzez Giełdę Miejskich Technologii. Dzięki mikrograntom o wysokości do 50 tysięcy złotych Państwa gmina może przetestować wybrane rozwiązanie nawet przez 12 miesięcy.

Link do naszego produktu - SPR - na stronie GMT: System Polityki Rachunkowości